social image
Пријави се ONLINE и добиј попуст !

УСЛОВИ И ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ОБУКА

 
 • лична карта / пасош
 • поседува возачка дозвола од “Б“ категорија најмалку една година 
 • лекарско уверение за “Ц“ категорија
 • навршени 20 години и шест месеци возраст
 • завршено најмалку основно образование
ИНСТРУКТОР
ЉУПЧО КОСТЕНЦОВСКИ
- Инструктор за професионални категории
- Над 24 години искуство во обука на возачи
- Дипломиран педагог
ВИДЕО ОД ПОЛИГОН
- тука може да ги погледнете вежбите што се полагаат на полигон
Нашиот тим ќе ви помогне да ги научите тестовите без проблем !

ОБУКА

Оспособувањето во автошколата се состои од теоретска настава и практична настава (обука)
Теоретска настава
 • 12 наставни часа теоретска настава
 • теоретската настава се оддржува во училница во автошколата
 • теоретската настава се изведува вкупно три дена
Практична настава
 • 20 наставни часа обука 
 • дневно се оддржуваат по 2 наставни часа
 • обуката се изведува вкупно десет дена
Време на испит
 • од 45 минути до 60 минути градска

ВОЗАЧКИ ИСПИТ

Испитиот за “Ц“ категорија се состои од теоретски дел (тест) и практичен дел (полигон и градска)
 
 • Тестот за “Ц“ категорија се состои од 12 прашања. Севкупниот фонд за учење изнесува 120 прашања.
 • Полагањето полигон вклучува четири вежби (видео)
 • Полагањето градска започнува од паркинг просторот до скопски саем.
Цена на обуката  - 23.000    24.500 денари 
За повеќе информации околу можностите за финансирање, контактирајте ja Билјана на 070 363 449