social image

ТЕСТОВИ ЗА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

ТЕСТОВИ ЗА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА СО ТОЧНИ ОДГОВОРИ

Прашања кои треба да се учат за одредена категорија

Б категорија од 1 до 75 и од 91 до 636 прашање

Ц категорија од 637 до 756 прашање

Д категорија од 757 до 936 прашање