social image
Пријави се ONLINE и добиј попуст !

УСЛОВИ И ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ОБУКА

 
 • лична карта / пасош
 • поседува возачка дозвола од “Ц“ категорија најмалку две години 
 • лекарско уверение за “Д“ категорија
 • навршени 23 години и шест месеци возраст
 • завршено најмалку основно образование
ИНСТРУКТОР
ЉУПЧО КОСТЕНЦОВСКИ
-инструктор за професионални категории
-над 24 години искуство во обука на возачи
- дипломиран педагог
ВИДЕО ОД ПОЛИГОН 
- тука може да ги погледнете вежбите што се полагаат на полигон
Нашиот тим ќе ви помогне да ги научите тестовите без проблем !

ОБУКА

Оспособувањето во автошколата се состои од теоретска настава и практична настава (обука)
Теоретска настава
 • 12 наставни часа теоретска настава
 • теоретската настава се оддржува во училница во автошколата
 • теоретската се изведува вкупно три дена
Практична настава
 • 16 наставни часа обука
 • дневно се возат по два наставни часа
 • обуката се изведува вклупно осум дена
Време на испит
 • од 45 минути до 60 минути градска

ВОЗАЧКИ ИСПИТ

Испитиот за “Д“ категорија се состои од теоретски дел (тест) и практичен дел (полигон и градска)

 
 • Тестот за “Ц“ категорија се состои од 18 прашања. Севкупниот фонд за учење изнесува 180 прашања.
 • Полагањето полигон вклучува четири вежби (видео)
 • Полагањето градска започнува од паркинг просторот до скопски саем.
Цена на обуката - 25.500 27.000  денари (минимална цена одредена од МВР)
За повеќе информации околу можностите за финансирање, контактирајте го Мартин на 071 251 259