social image

ВОЗИЛА КОИ СПАЃААТ ВО ОВАА КАТЕГОРИЈА

Во категорија „АМ“ спаѓаат мопеди, мотокултиватор, односно возила на две или три тркала со максимална брзина која не надминува 45 km/h и лесни четирицикли.
Возач-почетник на моторно возило, не смее да управува возило во патниот сообраќај во времето од 23 часот до 5 часот.

ОБУКА

Оспособувањето во автошколата се состои само од теоретска настава 
Теоретска настава
  • 12 наставни часа теоретска настава
  • теоретската настава се оддржува во простоиите на автошколата
  • теоретската настава трае три дена

УСЛОВИ ЗА ПОЧНУВАЊЕ СО ОБУКА

 
  • лична карта
  • лекарско уверение наменето за АМ категорија
  • согласност од родителите за оспособување
  • прва помош
  • да има завршено најмалку основно образование
  • навршени 16 години 

ИСПИТ

Испитиот за AM категорија се состои само од теоретски дел
  • Тестовите за АМ категорија може да ги најдете на веб страната на АШ Мартин во делот Е-тест
Цена на обуката - 4,000 денари 
За повеќе информации околу можностите за финансирање, контактирајте го Мартин на 071 251 259