social image

УСЛОВИ И ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ОБУКА

Потребно за полагање:
 • лична карта / пасош
 • лекарско уверение за “ЦЕ“ категорија
 • поседува возачка дозвола од "Ц" категорија најмалку една година
 • завршено најмалку основно образование
 • навршени 21 година возраст

ИНСТРУКТОР

ЉУПЧО КОСТЕНЦОВСКИ
-инструктор за професионални категории
-над 24 години искуство во обука на возачи
-дипломиран педагог

ОБУКА

Оспособувањето во автошколата се состои од теоретска и  практична настава (обука)
Теоретска настава
 • четири наставни часа теоретска настава
 • теоретската настава се оддржува во училница во автошколата
 • теоретската настава се изведува во еден ден
Практична настава
 • осум наставни часа обука
 • дневно се оддржуваат по два наставни часа
 • обуката се изведува вкупно четири дена
Време на испит
 • од 45 минути до 60 минути градска

ВОЗАЧКИ ИСПИТ

Испитиот за ЦЕ категорија се состои само од практичен дел (градска) .
 
 • Полагањето градска започнува од паркинг просторот до скопски саем.
Цена на обуката - 15.000 денари (минимална цена одредена од МВР)
За повеќе информации околу можностите за финансирање, контактирајте го Мартин на 071 251 259