Успешно положени задолжителни лиценци на сите инструктори

Успешно положени задолжителни лиценци на сите инструктори

Прочитај повеќе

Дали ги знаете казнените одредби за побрзо возење?

Еден од основните услови за безбедно управување со возилото на пат е да ја прилагодите брзината на движење кон условите на сообраќајот:

Прочитај повеќе