Најчести грешки за време на полагање 2 (Обиколување)

Обиколување е возење покрај запрено или паркирано возило или друг објект што се наоѓа на сообраќајната лента по која се движи возилото

Прочитај повеќе

Најчести грешки за време на полагање 1 (Свртување надесно на дополнителен семафор)

Свртување надесно на дополнителен семафор

Прочитај повеќе