Обука за А1, А2 и А категорија. Што да очекувате од обуката и инструкторот !

Практичната обука за „А1“, „А2“ и „А“ категорија се состои од 16 наставни часа. Наставниот план и програма за спроведување на обуката, предвидува најмалку четири наставни часа на автодром-полигон и 12 наставни часа на пат надвор и во населено место. Спроведувањето на практичната обука се изведува од страна на возач-инструктор.

Прочитај повеќе

Улога и значење на теоретската настава. Зошто е битна за кандидатите за возачи !

Оспособувањето на кандидат за возач е наставен процес, кој задолжително се спроведува според Наставен план и програма за обука на кандидати за возачи. Според Законот за безбедност во патниот сообраќај, обуката за секој кандидат за возач е задолжителна.

Прочитај повеќе

Обука за АМ категорија во автошкола Мартин

Во категорија „АМ“ спаѓаат мопеди, мотокултиватор, односно возила на две или три тркала со максимална брзина која не надминува 45 km/h и лесни четирицикли.

Прочитај повеќе