Најчести грешки за време на полагање 1 (Свртување надесно на дополнителен семафор)

Свртување надесно на дополнителен семафор

Прочитај повеќе

Дали ги знаете казнените одредби за побрзо возење?

Еден од основните услови за безбедно управување со возилото на пат е да ја прилагодите брзината на движење кон условите на сообраќајот:

Прочитај повеќе

Зошто распоредот на боите на семафорот е стандарден во сите земји, црвено, жолто, зелено ?

На крстосница каде сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни уреди, возачот е должен да постапува според светлосните знаци, кои се вклучуваат по пропишан редослед на семафорот.

Прочитај повеќе