Обука за А1, А2 и А категорија. Што да очекувате од обуката и инструкторот !

Практичната обука за „А1“, „А2“ и „А“ категорија се состои од 16 наставни часа. Наставниот план и програма за спроведување на обуката, предвидува најмалку четири наставни часа на автодром-полигон и 12 наставни часа на пат надвор и во населено место. Спроведувањето на практичната обука се изведува од страна на возач-инструктор.

Прочитај повеќе