Најчести грешки за време на полагање 2 (Обиколување)

Обиколување е возење покрај запрено или паркирано возило или друг објект што се наоѓа на сообраќајната лента по која се движи возилото

Прочитај повеќе

Најчести грешки за време на полагање 1 (Свртување надесно на дополнителен семафор)

Свртување надесно на дополнителен семафор

Прочитај повеќе

Поделени се мислењата за редоследот на минување, дали го знаете точниот одговор?

Крстосница е сообраќајна површина, на која се крстосуваат или соединуваат два или повеќе јавни патишта. Статистиката покажува дека, најмногу сообраќајни незгоди се случуваат токму на крстосниците.На сликата е прикажана крстосница, на која сообраќајот се одвива според поставените сообраќајни знаци.Размислете по кој редослед ќе поминат.

Прочитај повеќе