Уште едно возило за обука за „Б“ категорија !

Возниот парк го зголемивме со уште едно возило од марката Рено. Станува збор за Рено Клио кое е едно од најдобрите возила за обука на кандидати за возачи.

Прочитај повеќе

Успешно положени задолжителни лиценци на сите инструктори

Успешно положени задолжителни лиценци на сите инструктори

Прочитај повеќе

Поделени се мислењата за редоследот на минување, дали го знаете точниот одговор?

Крстосница е сообраќајна површина, на која се крстосуваат или соединуваат два или повеќе јавни патишта. Статистиката покажува дека, најмногу сообраќајни незгоди се случуваат токму на крстосниците.На сликата е прикажана крстосница, на која сообраќајот се одвива според поставените сообраќајни знаци.Размислете по кој редослед ќе поминат.

Прочитај повеќе