Улога и значење на теоретската настава. Зошто е битна за кандидатите за возачи !

Оспособувањето на кандидат за возач е наставен процес, кој задолжително се спроведува според Наставен план и програма за обука на кандидати за возачи. Според Законот за безбедност во патниот сообраќај, обуката за секој кандидат за возач е задолжителна.

Прочитај повеќе

Обука за АМ категорија во автошкола Мартин

Во категорија „АМ“ спаѓаат мопеди, мотокултиватор, односно возила на две или три тркала со максимална брзина која не надминува 45 km/h и лесни четирицикли.

Прочитај повеќе

Авто школа Мартин има потреба од возач-инструктор за "Б" категорија

Авто школа Мартин ја завршува 2021 година со вработување на нов инструктор за "Б" категорија

Прочитај повеќе