Најчести грешки за време на полагање 2 (Обиколување)

Обиколување е возење покрај запрено или паркирано возило или друг објект што се наоѓа на сообраќајната лента по која се движи возилото

Прочитај повеќе

Поделени се мислењата за редоследот на минување, дали го знаете точниот одговор?

Крстосница е сообраќајна површина, на која се крстосуваат или соединуваат два или повеќе јавни патишта. Статистиката покажува дека, најмногу сообраќајни незгоди се случуваат токму на крстосниците.На сликата е прикажана крстосница, на која сообраќајот се одвива според поставените сообраќајни знаци.Размислете по кој редослед ќе поминат.

Прочитај повеќе