Која е одговорноста на возачите и пешаците, кои грешки ги прават во сообраќајот?

Една од најчестите причини кај кандидатите, за паѓање на возачкиот испит, се пешаците !

Прочитај повеќе

Зошто распоредот на боите на семафорот е стандарден во сите земји, црвено, жолто, зелено ?

На крстосница каде сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни уреди, возачот е должен да постапува според светлосните знаци, кои се вклучуваат по пропишан редослед на семафорот.

Прочитај повеќе

Возење по снег

Под возење во зимски услови се подразбира возење по коловоз покриен со снег и во услови на снежни врнежи.

Прочитај повеќе