Поделени се мислењата за редоследот на минување, дали го знаете точниот одговор?

Крстосница е сообраќајна површина, на која се крстосуваат или соединуваат два или повеќе јавни патишта. Статистиката покажува дека, најмногу сообраќајни незгоди се случуваат токму на крстосниците.На сликата е прикажана крстосница, на која сообраќајот се одвива според поставените сообраќајни знаци.Размислете по кој редослед ќе поминат.

Прочитај повеќе

Возење по снег

Под возење во зимски услови се подразбира возење по коловоз покриен со снег и во услови на снежни врнежи.

Прочитај повеќе

Дознајте што значат ознаките на гумите?

Секоја гума на страничниот дел има ознаки кои можат да ви кажат се за карактеристиките на гумите. Ако знаете која ознака што претставува, многу лесно можете да одредите која гума ви одговара, без дополнителни консултации со продавачот. Во следните примери ќе ги објасниме сите ознаки на страничниот дел на гумата.

Прочитај повеќе